HARMONOGRAM SZKOLENIA 18-20 MARCA 2022  WROCŁAW


PIĄTEK 18 MARCA
16:00 – 17:30 
Dostęp do zawodu przewoźnika transportu drogowego osób i rzeczy
17:30 – 18:30 Organizacje i instytucje międzynarodowe
18:30 – 19:00 PRZERWA
19:00 – 20:30 Prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku przewozowym

SOBOTA 19 MARCA 
09:00 – 10:30 Wybrane zagadnienia prawa cywilnego cz. 1
10:30 – 13:30 Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
13:30 – 14:00 PRZERWA
14:00 – 15:30 Wybrane zagadnienia prawa cywilnego cz. 2
15:30 – 15:45 Przerwa 
15:45 – 17:00 Czas jazdy kierowcy
17:00 – 18:30 Dokumentacja i procedury celne

NIEDZIELA 20 MARCA
09:00 – 11:30 Prawo pracy
11:30 – 13:00 Wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstwa
13:00 – 14:30 Wybrane zagadnienia prawa handlowego
14:30 – 15:30 PRZERWA
15:30 – 18:00 TEST
18:00 – 18:30 Omówienie testu
18:30 – 18:45 Podsumowanie i zakończenie