DORADZTWO PRAWNE DLA TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI

 • stała opieka i doradztwo prawne

 • prowadzenie postępowań spornych i windykacyjnych

 • pomoc prawna w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy spedycji lub przewozu i rozwiązywanie sporów z kontrahentami

 • reprezentowanie klientów przed ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód

 • dochodzenie odszkodowań związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy przewozu, uszkodzeniem ładunku lub opóźnieniem w dostawie towaru

 • wydawanie opinii i porad prawnych

 • sporządzanie i weryfikacja umów przewozu i spedycji

 • udzielanie informacji prawnych związanych z nowymi przepisami dla branży transportowej w Polsce i za granicą

 • doradztwo i obsługa spraw pracowniczych

 • bieżące doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym spraw przed WITD i GITD

 • pomoc w zakresie uzyskiwania licencji transportowych

 • odwołania od mandatów nałożonych przez Transport for London (LEZ, ULEZ, DVS, Congestion Charge)

 • pomoc w zakresie kar nałożonych przez Border Force

 • szkolenia transportowe, w tym szkolenia przygotowujące do egzaminu na CKZ


abonament 5 godzin

1.300 zł netto / miesięcznie

  • koszt każdej kolejnej godziny poza pakietem to 250 zł netto

  • godziny są rozliczane w ramach jednego kwartału

  • możliwość wsparcia podwykonawców w zakresie spraw administracyjnych i mandatowych


abonament 10 godzin

2.400 zł netto miesięcznie

  • koszt każdej kolejnej godziny poza pakietem to 250 zł netto

  • godziny są rozliczane w ramach jednego kwartału

  • w ramach niewykorzystanego limitu godzin w cenie jeden raz na kwartał szkolenie dla pracowników lub podwykonawców

  • możliwość wsparcia podwykonawców w zakresie spraw administracyjnych i mandatowych


abonament 40 godzin

8.500 zł netto miesięcznie

  • koszt każdej kolejnej godziny poza pakietem to 250 zł netto

  • godziny są rozliczane w ramach jednego kwartału

  • w ramach niewykorzystanego limitu godzin w cenie jeden raz na kwartał szkolenie dla pracowników lub podwykonawców

  • możliwość wsparcia podwykonawców w zakresie spraw administracyjnych i mandatowych


godzina pracy prawnika poza abonamentem

300 zł netto

pakiet mobilności dla busiarzy

 • Nadchodzące zmiany prawne i ich konsekwencje dla firm dysponujących flotą o DMC do 3,5 tony
 • Praktyczne informacje - jak uzyskać licencję wspólnotową dla floty do 3,5 tony
 • Informacje o Pakiecie Mobilności