Jak uzyskać licencję wspólnotową dla firmy busiarskiej?

Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez przewoźników posługujących się taborem do 3,5 tony. Wiele firm boryka się aktualnie z koniecznością pozyskania dodatkowych uprawnień i spełnienia wielu formalności.

Termin - 21 maja 2022

Przepisy unijnego rozporządzenia (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.), które wprowadza obowiązek posiadania licencji wspólnotowej przez firmy busiarskie weszło w życie 21 lutego 2022 r. Jednakże w przepisach przewidziano, że zacznie ono obowiązywać przewoźników dopiero od 21 maja 2022.

Podstawa prawna - ustawa o transporcie drogowym

Poza opisanym wyżej Rozporządzeniem, kwestię uzyskiwania przez przewoźników tego rodzaju licencji reguluje szczegółowo znowelizowana w 28 stycznia 2022 r. ustawa o transporcie drogowym.


Zakres obowiązywania - przewozy międzynarodowe

Przewozy wymagające zezwolenia to wyłącznie międzynarodowe przewozy towarów. Zgodnie z art. 3 ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozów krajowych nie wymaga uzyskania żadnego zezwolenia.Wymagane dokumenty - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. O wydanie tego zezwolenia można ubiegać się równocześnie z wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej, konieczne jest jednak uiszczenie dodatkowej opłaty (1000 zł).


Licencja wspólnotowa - wymagania i formalności

Wnioski o wydanie licencji wspólnotowej powinny być kierowane do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Od 5 lutego dostępne są nowe formularze wniosków - dostosowane do transportu pojazdami o DMC do 3,5 tony (

https://www.gov.pl/web/gitd/wnioski-i-druki-do-pobrania-pojazdy-2.5-3.5)

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przed uzyskaniem licencji konieczne jest spełnienie wymagań w zakresie:


 1. odpowiednich kompetencji zawodowych - konieczność wyznaczenia zarządzającego transportem posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy, wyjątkowo w wypadku mikrofirm możliwe jest zawarcie z taką osobą umowy cywilnoprawnej

 1. niekaralności - zarówno zarządzający transportem, jak i właściciel firmy (lub wszyscy członkowie zarządu / wspólnicy zarządzający w wypadku spółki prawa handlowego) powinni uzyskać zaświadczenie z KRK i złożyć odpowiednie oświadczenie w tym zakresie

 1. posiadanie bazy eksploatacyjnej - na zasadzie złożenia odpowiedniej deklaracji

 1. złożenie na druku wykazu pojazdów ciężarowych (WPCM)

 1. złożenie wniosku o wydanie licencji na formularzy i dokonanie opłaty od wniosku. Od licencji na okres::

- do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

 1. - powyżej 5 (do 10 lat) wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

 1. odpowiedniego zabezpieczenia finansowego - powinno ono wynosić:

 • 1800 euro – na pierwszy pojazd,

 • 900 euro na każdy następny pojazd.


Zabezpieczenie finansowe może zostać wykazane w jeden z następujących sposobów:

 • Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)

 • Gwarancja bankowa

 • Ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej oraz ogólne warunki ubezpieczenia

 • Wyjaśnienia dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej związanej z uzyskaniem kredytu wydane na podstawie art. 70a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)


Najczęstszą formą wykazania zabezpieczenia jest ubezpieczenie, jednakże w ostatnim czasie istniały problemy z jego pozyskaniem i dopiero niedawno ubezpieczyciele dostosowali swoją ofertę do potrzeb rynku w tym zakresie.


Radca prawny Ewa Sławińska-Ziaja

(www.tlawkancelaria.eu)